Vaalikynä-kirjoitus Nurmijärven Uutisissa: "Haja-asutusalueiden rakennusluvilla on valtava merkitys"

 

Suurin syy, miksi kunnallispolitiikkaan halusin lähteä mukaan, oli kunnan epäoikeudenmukainen suhtautuminen haja-asutusalueiden/ kylien rakennuslupiin ja maanomistajiin. Nurmijärven kunnassa virkamiehet ovat keksineet ainakin 80-luvulta asti mitä ihmeellisimpiä syitä estää rakennuslupien saanti!

Kunta eikä kunnan virkamiehet ymmärrä lainkaan sitä inhimillistä kärsimystä, jonka he toiminnallaan aiheuttavat. Joku haluaisi ostaa tontin, rakentaa omakotitalon ja maanomistajakin haluaisi myydä, mutta kunta sanoo "ei". Se luo epätoivoa.

Näitä uskomattomia syitä, joita rakennuslupa on evätty, on mm.:

- "Kallion pohjoispuolinen tontti, varjossa, ei sovellu asumiseen." (Vaikka ostaja nimenomaan halusi rakentaa rauhalliseen ja varjoisaan paikkaan.)

- "Ilmastonmuutos." (Samaan aikaan alle 300 metrin päässä tuosta tontista useiden naapurien rakentamista kyseinen ilmastonmuutos ei haitannut. Erittäin paikallinen ilmastonmuutos siis.)

- "Haittaa tulevaa asemakaavoitusta." (Tontti sijaitsee niin kaukana Klaukkalan asemakaava-alueen reunasta, että asemakaavoitusta ei alueelle tule seuraavaan 200 vuoteen. Kunta on hyvin kaukonäköinen suunnitelmissaan.)

Samanlaisia tekosyitä riittää yhtä paljon kuin on maanomistajien rakennuslupahakemuksia.

Kunnan ei pitäisi olla estäjä, vaan mahdollistaja! Siihen täytyy tulla muutos.

Tässä Vaalikynä-kirjoitukseni asian inhimillisestä puolesta. Se on julkaistu Nurmijärven Uutisissa 9.6.2021, ja heidän verkkosivuillaan 10.6.2021, eli päivälleen vuosi sen jälkeen, kun oma isäni nukkui pois.

Vuosikymmenien stressi ja harmitus ei voinut olla vaikuttamatta hänen sydämensä terveydentilaan, siitä olen varma. Eikä mikään stressannut häntä yhtä paljon, kuin epätoivoinen taistelu rakennusluvista kunnan virkamiehiä vastaan – sen tiedän täysin varmasti.

 

 

Vaalikynä: Haja-asutusalueiden rakennusluvilla on valtava merkitys

Olen kirjoittanut Nurkkariin kaksi kolumnia: ”Ylpeästi lande, vai onko sittenkään?” ja ”Kuka tän rumban maksaa?”, joissa olen tarkastellut kyliin rakentamisen tärkeyttä kunnan taloudelle ja elinvoimaisuudelle.

Mikäli haja-asutusalueille olisi koko 2000-luvun rakennettu 100 ok-taloa enemmän per vuosi kuin mitä on tehty, kunta olisi tänä vuonna saanut yli 30 miljoonaa euroa enemmän verotuloja.

Suuri summa, jolla kunta olisi voinut tehdä paljon hyvää. Nuuka-ohjelmaa ei olisi tarvinnut edes harkita.

Kunnalle ja kunnan taloudelle asialla on siten valtava merkitys. Yksityiselle ihmiselle merkitys on vielä valtavampi – ja kokonaisvaltaisempi.

Seurasin 80-luvun lopulta asti isäni taistelua kuntaa vastaan, kun hän yritti saada rakennuslupia omille mailleen. Se taistelu oli loputon murhenäytelmä.

Kunnalla oli aina ”jokin syy” kieltää rakennusluvat. Tai jos joskus luvan sai, niin tonttien hinnat olivat laman vuoksi pudonneet 70%... tai rakennuslupaan vaadittiin 1,5 ha tontti, kun nykyään sen kokoiselle tontille saa kylissäkin rakentaa kuusi ok-taloa.

Stressi on ihmisen terveydelle pahimpia riskitekijöitä. Kunnassa ei ole koskaan ymmärretty, mitä kärsimyksiä se maanomistajille aiheuttaa, kun ”kunnan yleisten käytäntöjen nimissä” kunta ei myönnä rakennuslupia, kun joku haluaisi rakentaa omille mailleen, tarjota lapsilleen rakennuspaikan tai vaikka lyhentää velkoja kohentaakseen ostovoimaansa ja elämänlaatuaan.

Viimeinen kappale isäni taistelussa koettiin vuosi sitten. Isäni haki kahta rakennuslupaa rahoittaakseen tarvittavan sydänoperaation yksityisellä. Luvat täyttivät lain kriteerit ja kunnan strategian suositukset.

Isäni sydän ei kyennyt odottamaan lupien vekslausta eestaas, vaan pysähtyi kuusi päivää ennen elinvoimalautakunnan käsittelyä (kielteinen päätös).

Tulevien valtuutettujen ja lautakuntien tulee pitää huolta siitä, että jatkossa vastaavilta kärsimyksiltä vältyttäisiin kaikissa kodeissa. Kylien rakennusluvat tulee vapauttaa, kun luonnonsuojelullista tms. estettä ei ole.

Se on tulevien päättäjien tärkeimpiä tehtäviä, niin kunnan talouden kuin yksityisten ihmisten elämänlaadun kannalta.


Tässä linkki uutiseen: Vaalikynä: Haja-asutusalueiden rakennusluvilla on valtava merkitysKommentit