Muutama asia Klaukkalan kehittämiseksi Asrassa (päivittyy...)


Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 12.12.2017/Pykälä 134

Kiinteistöä 543-403-4-486 koskeva poikkeamispäätös Nurmijärven Klaukkalassa

Asian käsittely:

Kalle Mustonen esitti, että poikkeaminen 58.1§:n säännöksistä myönnetään seuraavin perustein:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta on tutkinut asian ja katsoo, että hakemuksen tueksi on erityisiä syitä eikä hakemuksen mukainen rakentaminen aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta muitakaan MRL 171 §:n mainittuja haittoja. Lisäksi kohde on olemassaolevan tiiviisti rakennetun asuinalueen sisällä ja prosessi on alkanut ennen Klaukkalan osayleiskaavan vahvistumista.

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päättää MRL 171 §:n nojalla myöntää poikkeamisen 58.1. säännöksistä.

 

Päätös:

Mustosen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 12.06.2018/Pykälä 51

Rakentamista koskeva poikkeamispäätös Klaukkalassa sijaitsevan kiinteistön 543-3-104-11 alueella

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Mustonen esitti Lammion kannattamana, että leikkipaikan sijainnin osalta selvitetään ja mitataan melun lisäksi myös ilmanlaatua sekä hiukkaspäästöjä.

 

 

Koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi seuraavan äänestyksen:

 

jaa = esittelijän esitys

ei = Mustosen esitys

 

Äänestyksen tulos:

jaa 3 ääntä (Ruoti, Uusitalo, Vertti)

ei 7 ääntä (Malkamäki, Suomi, Mustonen, Mantila, Lammio, Laitinen, Lompolo)

 

Poissa 1 (Virtanen)

 

 

Päätös:

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi äänin 3 (jaa) -7 (ei) -1 (poissa) Mustosen esityksen.

 

 

Lautakunta edellyttää lisäksi, että leikkipaikan sijainnin osalta selvitetään ja mitataan melun lisäksi myös ilmanlaatua sekä hiukkaspäästöjä.

Päätökseen kuuluu liite nro 6Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 01.09.2020/Pykälä 62 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023

Asian käsittely:

Mustonen esitti mm. Suomen kannattamana asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2023 Tornimäentien aloituksen. 

Mustonen esitti mm. Suomen kannattamana asemakaavoitusohjelmaan Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä olevien Lahnuksentien osayleiskaavan vierekkäisten alueiden AKR-1 ja C-2 suunnittelun aloituksen vuodelle 2025.

Tornimäentien aloitus vuodelle 2023 

jaa = pohjaesitys

ei = Mustosen esitys

 

Äänestyksen tulos:

Jaa 3 ääntä: Laitinen, Ruoti ja Vertti

Ei 8 ääntä: Lammio, Malkamäki, Mantila, Mustonen, Suomi, Uusitalo, Virtanen ja Lompolo

 

Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2023 Tornimäentien aloitus.

 

 

Lahnuksentien osayleiskaavan vierekkäisten alueiden lisääminen asemakaavoitusohjelmaan aloitettavaksi vuonna 2025

 

jaa = pohjaesitys

ei = Mustosen esitys

 

Äänestyksen tulos:

Jaa 5 ääntä: Laitinen, Lammio, Ruoti, Vertti ja Virtanen

Ei 6 ääntä: Malkamäki, Mantila, Mustonen, Suomi, Uusitalo, ja Lompolo

 

Äänestyksen tuloksena hyväksyttiin Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä olevien Lahnuksentien osayleiskaavan vierekkäisten alueiden AKR-1 ja C-2 suunnittelun aloitettavaksi vuodelle 2025.

 

 

Päätös

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi esittelijän esityksen seuraavilla muutoksilla:
- Tornimäki lisättiin asemakaavoitusohjelmaan aloitettavaksi vuonna 2023. 

- Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä olevien Lahnuksentien osayleiskaavan vierekkäisten alueiden AKR-1 ja C-2 suunnittelun aloitus lisättiin asemakaavoitusohjelmaan vuodelle 2025.

 

 

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.05.2021/Pykälä 50
 

3-326 Asemakaava ja asemakaavan muutos Viirinlaakso II, valmisteluvaiheen luonnos


Asian käsittely

Keskustelun aikana Mustonen ja Suomi esittivät mm. Uusitalon kannattamana, että päätöksen liitteeksi lisätään Luhtajoentien aikaisemmat linjausvaihtoehdot ja kustannukset. Lisäksi ehdotusvaiheessa huomioidaan mahdolliset alikulkutunnelit tai sillat kevyenliikenteenväylille turvallisuuden lisäämiseksi.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko lautakunta olla yksimielinen lisäyksestä päätökseen. Lautakunta ilmaisi olevansa yksimielinen.

 

Päätös 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksen ja asettaa sen nähtäville MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päivän ajaksi.

Päätöksen liitteeksi lisätään Luhtajoentien aikaisemmat linjausvaihtoehdot ja kustannukset.

Lisäksi lautakunta esittää, että ehdotusvaiheessa huomioidaan mahdolliset alikulkutunnelit tai sillat kevyenliikenteenväylille turvallisuuden lisäämiseksi.

 

Kommentit