Omaan "maalaisjärkeeni" ja oikeustajuuni ei käy, että rintaperillisellä ei ole oikeutta rakentaa omille mailleen ensimmäistä omakotitaloaan, kun siihen ei ole esim. vakavaa luonnonsuojelullista estettä.

Kyseisestä epäkohdasta ovat kärsineet lukuisat perheet ja rintaperilliset Nurmijärvellä. Asia täytyisi korjat pikimmiten.

 

Tässä asiasta tekemäni valtuustoaloite: 

Valtuustoaloite rintaperillisen oikeudesta rakentaa omille mailleen


Maankäyttötyöryhmä on tehnyt ansiokasta työtä uudistakseen ja parantaakseen kunnan pinttyneitä käytäntöjä ja yleisiä periaatteita maankäyttöasioissa. Työryhmään raporttiin tulee suhtautua suurella vakavuudella. Työryhmän esitykset tulee myös ottaa kiireellisesti käyttöön kunnassa.


Kuitenkin, raportista on unohtunut yksi tärkeä asia: rintaperillisen oikeus rakentaa omille mailleen.


Tiedän tapauksia, että rintaperillinen ei ole saanut rakennuslupaa omille mailleen, vaikka asialle ei ole mitään muuta estettä (ei luonnonsuojelullisia yms. esteitä) kuin kunnan ”yleiset käytännöt”. Rintaperillinen ei ole saanut lupaa, vaikka omaa maata olisi ollut useita hehtaareja, vaan hänen on täytynyt ostaa esim. naapuriltaan maata rakentaakseen kotiseudulleen.


Me allekirjoittaneet esitämme, että rintaperillisen oikeus rakentaa omille mailleen otettaisiin jatkossa huomioon rakennuslupia myönnettäessä, ja että rintaperillisen oikeus rakentaa omille mailleen myönnettäisiin aina hänen ensimmäistä taloa rakentaessa, mikäli ei ole erittäin painavaa syytä (esim. luonnonsuojelualue) evätä rakennuslupa.


Nurmijärvellä 26.5.2021

 

Kalle Mustonen
Ja vielä Nurmijärven Uutisten tekemä juttu aloitteestani, joka nousi muutamaksi päiväksi kaikkein luetuimmaksi uutiseksi Nurmijärven Uutisten nettisivuilla:

Aloite: Rintaperillisen oikeus rakentaa omille mailleen otettava paremmin huomioon


Kommentit